Kontakt

Agroprofit Sp. z o.o.

10-006 Olsztyn
Pieniężnego 18 B/208
tel. +48  89 652 15 17
kom. +48 666 20 30 00
email: biuro@agro-profit.eu
NIP: 739-387-55-54
REGON: 361623827

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000560347